<img alt="" src="https://secure.perk0mean.com/174659.png" style="display:none;">

Privacy Policy StoryMe

Voor je start, neem een koffie en haal diep adem 🧐

Uw privacy is uitermate belangrijk voor StoryMe BVBA (hierna genoemd “StoryMe”, “wij” of “ons”). De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is StoryMe BVBA – Dok Noord 3A 9000 Gent - +32 9 398 40 06.
 
StoryMe streeft ernaar uw privacy te handhaven en zorg te dragen voor de persoonlijke informatie die u ons verschaft door ze vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die StoryMe verzamelt en de manieren waarop we deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.
Het bezoeken van de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van achterlating van uw persoonsgegevens of via opt-in) van de Privacy Verklaring en op die manier ook van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.
 
Soorten persoonsgegevens
 
StoryMe kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam
 • Taalvoorkeuren
Daarnaast verzamelt StoryMe anonieme informatie betreffende uw gebruik van de website van StoryMe. Dit kan onder meer gaan over informatie omtrent: gebruikte browser, bezochte pagina’s, IP-adres, herkomst van uw bezoek… Via deze informatie kan u niet geïdentificeerd worden, maar het laat ons wel toe om statistieken te trekken van website gebruik.
 
Verzameling en verwerking persoonsgegevens
 
Soms vraagt StoryMe u om persoonsgegevens in te vullen. Die gegevens kunnen worden gebruikt om u verder te informeren over onze diensten of nieuws in verband met StoryMe. Hieronder vallen ook de verstrekking van gegevens in het kader van een offerte-aanvraag of de uitwisseling van business cards.
 
Indien u dit niet wenst, kan u ons via een email op hello@storyme.com of via StoryMe Dok Noord 3a 9000 Gent eenvoudig laten weten dat u deze communicatie stop wil laten zetten. U kan via dezelfde weg op elk moment uw verstrekte gegevens inkijken, opvragen, wijzigen of verzet aan tekenen tegen de verwerking ervan. Het uitschrijven op onze nieuwsbrieven of uw communicatievoorkeuren aanpassen, kan door op de in elke StoryMe-mail voorziene uitschrijflink te klikken.
 
Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de manier waarop StoryMe persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u ons via dezelfde adressen contacteren.
 
StoryMe treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan ook opdragen aan externe verwerkers. In beide gevallen neemt StoryMe alle nodige maatregelen om de veiligheid en privacy van de verwerking te waarborgen. Uw gegevens zullen, behalve aan deze verwerkende partijen, daarnaast nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 
Gebruik en opslag persoonsgegevens
 
StoryMe kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor: 
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • Het aanmaken van statistische documenten
 • De opmaak van een offerte
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Met het oog op het detecteren van profielen gelijkend op het uwe, tenzij u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart StoryMe uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor de onder de gebruiksopsomming hierboven vermelde doelen.
 
Beveiliging persoonsgegevens  
 
StoryMe verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
 
In het uitzonderlijke geval van verlies van of inbreuk op uw persoonlijke data, engageert StoryMe zich ertoe om dit verlies of inbreuk binnen de 72u te melden en noodzakelijke actie te ondernemen om verdere schade tegen te gaan.
 
Cookies
 
Op 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht in Europa. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies.
 
Wat zijn cookies?
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden.

Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
 
Functionele cookies
 
De functionele cookies (permanent en direct) op de website van StoryMe zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren en registreren de door de bezoeker ingegeven voorkeuren (bv. taalkeuze) en herkennen de bezoeker wanneer deze de website opnieuw bezoekt. Onderaan vindt u hoe u dit kan doen.
 
Cookies voor analytische doeleinden
 
Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies  om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van StoryMe wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor StoryMe.
 
Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door het accepteren van deze Privacy Verklaring geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. 

Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren. Meer info over privacy in Google Analytics kan u hier terugvinden.
 
Gebruikte Analytics-cookies:
 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMZ 
 
Hotjar cookies
 
Wij gebruiken Hotjar cookies om informatie over uw surfgedrag en muisbewegingen te analyseren. Gelieve de Hotjar cookie policy te consulteren voor meer informatie over deze cookies.
 • _HJINCLUDEDINSAMPLE  
 
Wistia cookies
 
Dit is een externe cookie van Wistia en wordt gebruikt om het afspelen van video te hervatten als deze wordt onderbroken.
 • __distillery
Tracking Cookies
 
Deze cookies houden bij welke pagina’s u bezoekt om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel kan gekoppeld worden aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.
 
Wij gebruiken Hubspot cookies om uw surfgedrag te analyseren. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de Hubspot cookie policy.
 • _HSTC
 • HUBSPOTUTK
 • _HSSRC
 • _HSSC
 • HBLID
 • _LEADINMIGRATED
 • _LEADINUTK  
 
Slaask cookies
 
Deze houden informatie bij over chatsessies op de website om u te kunnen identificeren met een unieke user token.
 • SLAASK-TOKEN-XXXXXX  
 
Wistia

Wistia maakt gebruik van onderstaande Hubspot-cookies om informatie te verzamelen over gebruikersinteractie met Wistia-videocontent.
 • __HSSC
 • __HSSRC
 • __HSTC
 • HSFIRSTVISIT
 • HUBSPOTUTK
Ad targeting cookies
 
Deze cookies van derden worden geplaatst op advertentieplatforms of netwerken om:
 • Advertenties weer te geven en de prestaties van advertenties op te volgen.
 • Advertentienetwerken in staat te stellen advertenties te leveren die voor u relevant kunnen zijn op basis van uw activiteiten (dit wordt soms "gedrags" of "gerichte" reclame genoemd)
Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken van derden met toestemming van een website-exploitant. Ze kunnen onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie kan worden gedeeld met andere organisaties, waaronder andere adverteerders. Ze kunnen echter niet bepalen wie u bent, omdat de verzamelde gegevens nooit aan uw profiel zijn gekoppeld.
 
'Retargeting' is een vorm van op interesses gebaseerd adverteren waarmee we u advertenties willen tonen die zijn geselecteerd op basis van uw online-surfactiviteit op onze website. Hierdoor kunnen we adverteren naar mensen die eerder onze website hebben bezocht. Deze cookies worden meestal op uw apparaat geplaatst door advertentienetwerken van derden. We vermelden hieronder de belangrijkste externe netwerken waarmee we werken.
Cookies verwijderen en uitschakelen
 
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg. Op http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ kan u aanduiden welke bedrijven wel en welke niet uw surfgedrag mogen vastleggen.
 
Update Privacy Verklaring
 
Deze Privacy Verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden in functie van wettelijke of andere evoluties. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.
 
Klachten
 
Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop StoryMe uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.